Tiedote Turun ja lähialueiden lasten perusterveydenhuollon päivystyksestä

Alle 16-vuotiaiden päivystyksellinen sairaanhoito


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille